Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti ima za cilj da Vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama i kako koristimo te podatke tokom Vaše posete sajta na adresi www.tekijanka.com. Ova Politika privatnosti dopunjuje Uslove korišćenja na ovom sajtu i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS", br. 87/2018), drugim zakonskim i podzakonskim aktima, kao i postojećim standardima u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

1. Rukovalac podacima

Kada kažemo "mi", pod tim mislimo na kompaniju Tekijanka d.o.o, sa sedištem na adresi Đerdapska 12, 19325 Tekija, Matični broj 07416695 (u daljem tekstu: Tekijanka).

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

 • sva lica koja pristupaju našem sajtu na adresi www.tekijanka.com („Sajt”),
 • lica koja nam pošalju upit putem Sajta,
 • lica koja se putem Sajta prijavljuju za radno mesto kod nas,
 • lica koja se putem Sajta prijavljuju za našu T-Card karticu,
 • lica koja se putem Sajta prijave za naš Newsletter,
 • lica koja se putem Sajta prijave za naše reklamne poruke putem SMS-a,
 • lica koja se putem Sajta prijave za naše reklamne poruke putem Viber-a,

Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti budući da ona, zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Politikom upotrebe kolačića, sačinjava celokupan ugovor koji se odnosi na Vas.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@tekijanka.com.

2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

2.1 Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas

U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama:

 • informacije koje odlučite da podelite sa nama, prilikom popunjavanja Prijave za posao na našem Sajtu,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama, prilikom popunjavanja Zahteva za izdavanje
 • T-Card kartice na našem Sajtu,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama prijavljivanjem za naš Newsletter,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama prijavljivanjem za naše SMS objave,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama prijavljivanjem za naše Viber objave,

2.2 Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Kada posetite naš Sajt, mi možemo automatski da prikupimo pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati podatke kao što su vrsta uređaja preko kog ste pristupili Sajtu, IP adresa, vrsta internet pretraživača koji koristite i šira geografska lokacija sa koje ste pristupili Sajtu (na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome koje stranice ste posetili na Sajtu, koliko vremena ste se zadržali na stranicama i na koji način ste došli do Sajta (putem internet pretraživača, društvenih mreža ili drugih sajtova).

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da unapređujemo sadržaj na Sajtu, kao i naše marketinške objave na internetu.

Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću tzv. kolačića i sličnih tehnologija praćenja, kao što je objašnjeno u našoj Politici upotrebe kolačića.

3. Kako Tekijanka čuva moje podatke o ličnosti?

Tekijanka posvećuje mnogo pažnje zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko:

 • imamo Vašu saglasnost za to,
 • nas zakon obavezuje da podelimo određene informacije sa državnim organima, u tom slučaju nismo u obavezi da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti.

Koristimo administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo.

Pojedine zaštitne mere koje primenjujemo uključuju kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija (i rukovanje njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka, firewall tehnologiju, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mere. Članovi našeg tima su obučeni i poseduju odgovarajuća znanja i razumeju značaj poverljivosti zaštite Vaših podataka o ličnosti.

4. Deljenje Vaših podataka o ličnosti

Na Sajtu koristimo sledeće internet servise, kako bismo prikupljali podatke o posetama na Sajtu:

 • Google Analytics (Google Inc, Sjedinjene Američke Države)
 • Facebook Pixel (Facebook Inc, Sjedinjene Američke Države)
 • Sendinblue (Sendinblue, Francuska)

Ovi servisi obrađuju podatke o ostvarenim posetama na našem Sajtu, pa samim tim imaju podatke i o posetiocima Sajta.

5. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

Na primer, ukoliko se odjavite sa našeg Newslettera putem linka za odjavu iz mejla, Vaši podaci će biti automatski izbrisani. Za odjavu sa naših drugih servisa (SMS objave ili Viber objave), dovoljno je da pošaljete imejl sa zahtevom na adresu marketing@tekijanka.com ili poruku "STOP" na broj telefona 0602323104 i Vaši podaci će biti obrisani iz naše baze u roku od 24 časa.

6. Vaša prava

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
 • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,
 • pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na office@tekijanka.com.

7. Izmene naše politike privatnosti

Tekijanka zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku privatnosti, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. O važnim promenama i dopunama Tekijanka može obavestiti korisnike putem imejla ili objavljivanjem na Sajtu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na Sajtu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti.

8. Kontakt

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@tekijanka.com.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu 1.10.2021. godine.