Uslovi korišćenja

Sajt na adresi www.tekijanka.com (u daljem tekstu: Sajt) vlasništvo je kompanije Tekijanka d.o.o, sa sedištem na adresi Đerdapska 12, 19325 Tekija, Matični broj 07416695 (u daljem tekstu: Tekijanka). Korišćenjem ovog Sajta pristajete na uslove i pravila koji slede.

Ovi Uslovi korišćenja zajedno sa našom Politikom privatnosti čine Ugovor koji se primenjuje na Vas. Pristupom ili korišćenjem Sajta pravno ste obavezani ovim Ugovorom. Ukoliko pronađete bilo šta u ovom tekstu sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite Sajt.

Tekijanka zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove korišćenja unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

1. Autorska prava

Sajt polaže autorska prava na sve svoje sadržaje: tekstove, fotografije, multimedijalne sadržaje, baze podataka i programski kôd (u daljem tekstu: Sadržaj). Sadržaj predstavlja zaštićeno autorsko pravo koje pripada Sajtu ili je u vlasništvu trećih lica koje su prenele pravo korišćenja istih.

Sadržaj sa ovog sajta ne možete da menjate na bilo koji način, odnosno da ga reprodukujete, javno prikazujete ili distribuirate, odnosno na drugi način koristite u javne ili komercijalne svrhe, bez naše pismene dozvole. Tekijanka štiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Ukoliko drugi sajtovi, uz našu pismenu dozvolu, prenose sadržaj objavljen na Sajtu, u obavezi su da nedvosmisleno i na vidnom mestu označe sajt www.tekijanka.com kao izvor sadržaja. Ako se sadržaj sa Sajta prenosi na drugi digitalni medij, taj sadržaj se mora referisati na tačnu internet adresu (link) na Sajtu.

Dozvoljeno je objavljivanje materijala sa našeg Sajta na društvenim mrežama, uz obavezno isticanje izvora, kao što je dozvoljeno i posetiocima Sajta da preuzimaju materijale sa Sajta u lične i nekomercijalne svrhe.

Nije dozvoljena upotreba našeg poslovnog imena, Žiga i logoa osim u saglasnosti sa zakonom, ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

2. Odricanje od odgovornosti

Uredništvo Sajta ulaže maksimalne napore da objavljeni podaci budu tačni i ažurni, ali ne može da preuzme odgovornost za eventualne greške nastale prilikom unosa. Tekijanka ne garantuje za tačnost ili potpunost podataka, tako da korisnici Sajta koriste njegov Sadržaj na sopstvenu odgovornost. Tekijanka može da izvrši promene na Sajtu u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja.

3. Linkovi ka drugim sajtovima

Sajt sadrži linkove ka drugim sajtovima, ali Tekijanka ni na koji način ne odgovara za sadržaj i tačnost informacija na tim sajtovima. Svaki od tih sajtova ima svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti, koji se mogu značajno razlikovati od ovih koji se primenjuju na našem Sajtu. Mi nemamo kontrolu nad tim sajtovima i ne snosimo bilo kakvu odgovornost, kako za dostupnost tih sajtova, tako ni za uslove korišćenja i politiku postupanja sa podacima o ličnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

4. Korišćenje Sajta

Kada koristite naš Sajt nije dozvoljeno da:

  • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja
  • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka prilikom popunjavanja kontakt formi na stranicama Prijava za karticu ili Prijava za posao
  • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
  • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
  • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete Sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
  • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa Sajta

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite Sajt na stalnom ili privremenom nivou. Možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

5. Rešavanja sporova

U slučaju eventualnog spora proisteklog iz ovog Ugovora biće nadležan Osnovni sud u Negotinu, Sudska jedinica u Kladovu.

Ovi uslovi korišćenja važe od 1. oktobra 2021. godine.